Освітня зимова сесія 2021: «Сучасні підходи, прогресивні ідеї, модерні практики»

Громадська організація «Академія розвитку особистості» та Центр авторських технологій і модерних практик  ВДПУ ім М. Коцюбинського

До уваги педагогів закладів дошкільної освіти, гувернерів, студентів педагогічних коледжей, ЗВО, які навчаються за спеціальністю «Дошкільна освіта», батьків дітей раннього та дошкільного віку! Запрошуємо до участі в програмі підвищення кваліфікації

«ОСВІТНЯ ЗИМОВА СЕСІЯ  2021: СУЧАСНІ ПІДХОДИ, ПРОГРЕСИВНІ ІДЕЇ, МОДЕРНІ  ПРАКТИКИ»

Сесія відбудеться з 26.01. до 25.02.2021 р.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації шляхом участі у вебінарах, педагогічних on-line-майстернях,  методичних on-line-зустрічах (для педагогічних колективів ЗДО, груп студентів педагогічних коледжей і вишів) видається сертифікат, що підтверджує очне навчання (один освітній захід 6 акад. год./0,2 кредиту ЄКТС).

ВИД: вебінари, педагогічні on-line-майстерні, освітні зустрічі.

ФОРМА: дистанційна.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: платформа ZOOM.

ОБСЯГ: провідна тема розкривається впродовж п’яти  он-лайн-зустрічей, де одна зустріч – 6 акад. години/0,2 кредиту Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), усього – 30 акад. год/1,0 кредит ЄКТС.

Окремою пропозицією є АЛЬТЕРНАТИВНЕ НАКОПИЧЕННЯ ОСВІТНІХ КРЕДИТІВ шляхом самостійної роботи педагога з «Коуч-зшитком із неформальної освіти педагога ЗДО», що підтверджує заочне навчання (до 30 год./1,0 кредит ЄКТС) (видається сертифікат).

Робота із «Коуч-зшитком із неформальної освіти педагога ЗДО» передбачає самостійне опрацювання запропонованих науково-методичних матеріалів, рефлексію шляхом безпосереднього придбання коуч-зшитку у видавництві «ЛІПС» та складання підсумкового тесту за змістом запропонованих тем. Замовити коуч-зшиток можна на сайті   http://ліпс.укр.

Долучайтеся до Освітньої зимової сесії 2021! Реєстрація за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/196z92-rEOkGNZMofVVzI-1rbXpk8Q8Cs4ntOll96uD0/edit

Більш детальна програма підвищення кваліфікації та розклад освітніх заходів (дата, тема, вид, спікер) за  посиланням http://ukrdeti.com/akademiya-rozvitku-osobistosti/

Кожний учасник вебінарів, курсів, практикумів, тренінгів тощо, проведених ГО «Академія розвитку особистості»  на підставі КВЕД 85.59 Освіта (діяльність з додаткової підготовки з певної дисципліни; діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації), отримує документ відповідно до вимог пункту 13 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.