З батьками організовуємо роботу чи взаємодію?

Звернемось до тлумачення термінів:

Робота – це діяльність виконавця, результатом якої є виготовлення товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

Праця — доцільна діяльність людини, спрямована на збереження, видозміну, пристосування середовища проживання для задоволення своїх потреб, на виробництво товарів і послуг.

Взаємодія — широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох об”єктів  або суб”єктів  (тіла, люди, співтовариства), коли результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку.

Отже, моленнєвий штамп, який блукає із одного підручника в інший – “робота з батьками” – є некорректним і невідбиває всього різноманіття взаємин педагога із батьками та родинами вихованців.

Вважаю, що більш педагогічно коректним і доцільним є термін “взаємодія з батьками”, де пріоритетними є дія та взаємини, тобто суб”єкт-суб”єктні відносини педагог-батьки.