Програми вебінарів

26.08.2020р. ВЕБІНАР. “На допомогу вихователю, або Як легко і просто підготувати дитину до школи?”

Програма вебінару. Успішний розвиток особистості, ефективність навчання дитини залежать від певного рівня підготовки її до школи. Загалом, готовність дошкільника до навчання у школі визначається умовно за двома провідними напрямками: психологічна та фізична готовність. Психологічна має два спрямування – особистісну та інтелектуальну (розумову) готовність. Особистісна готовність до навчання – це комплекс морально-психологічних особливостей, в якому мотиваційна сторона є основою. Інтелектуальна готовність до шкільного учіння складається з багатьох взаємозв’язаних компонентів розумового і мовленнєвого розвитку дітей. Єдність загального рівня розвитку психічних процесів (сприймання, мислення, уяви, уваги, пам’яті), пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів; досить широкий запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвинена мова, навички елементарної навчальної діяльності у дітей складають інтелектуальну (розумову) готовність до навчання у школі. Це все є результатом систематичного формування узагальнених уявлень, на основі яких дошкільники орієнтуються в доступних їхньому розумного явищах природи і суспільного життя, спеціальної підготовки до шкільних уроків читання, мови та математики, а також формування належного рівня пізнавальної діяльності.

Про що буде йтися? Про авторську педагогічну технологію підготовки дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі «Підготовка до школи 5+»  , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма. Про особливості організації освітньої роботи за індивідуальними зошитами для дітей «Навчання грамоти», «Розвиток мовлення», «Математика», «Логіка», «Підготовка руки дитини до письма».

Чого Ви навчитеся? Як поступово, не перевтомлюючи дитину, підготувати її до навчання в школі. Як розширити в дитини запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвивати мовлення, навички елементарної навчальної діяльності. Як працюючи за авторською педагогічною технологією, розвивати в дитини мислення, мовлення, пам’ять, сприйняття, дрібну моторику.

Спікер вебінару:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис (за бажанням)

———————————————————————————————————————————-

Програма вебінару “Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку (за освітньою парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина»)”

Дата проведення 27.08 початок о 18.00. Місце проведення платформа ZOOM

Патріотизм – це моральне почуття, а тому його формування вимагає глибокого емоційного переживання, усвідомлення і прийняття його дитиною як цінності. Якщо пробуджувати патріотизм лише за допомогою зовнішніх засобів, він може набути хибного спрямування, стати поверховим, показним. Визначено, що найсприятливіший вік початку патріотичного виховання систематичного патріотичного виховання – 5-й рік життя, коли в дитини активізується інтерес до соціального світу, суспільних явищ близького оточення та далеких країн. Першоосновою почуття патріотизму можна вважати приязнь, чуйність, відповідальність. Саме з виховання доброзичливості, терпимості, емпатії, відповідальності, щирих взаємин у групі дитсадка, засвоєння усталених норм співжиття і варто розпочинати патріотичне виховання.

Про що буде йтися? Про зміст, особливості патріотичних почуттів людини. Про зміст, форми освітньої  роботи з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (за освітньою парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина»). Про систему методичного забезпечення організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (за освітньою парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина»).

Чого Ви навчитеся? Як організувати освітню роботу з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку за освітньою парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина».

Спікер вебінаруОлена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис вебінару (за бажанням).

—————————————————————————————————————————–

Програма вебінару «Соціальна дезадаптація дитини раннього віку: хто винен і що робити?»  Дата проведення 28.08 початок о 18.00.  Місце проведення платформа ZOOM

Однією з причин складної адаптації є те, що обстановка в садочку радикально відрізняється від звичного для дитини мікроклімату рідної домівки. Малюку доводиться контактувати з різними дітьми і дорослими, дотримуватися правил, часом суворих, справлятися з поточними проблемами без допомоги батьків. Часто-густо вихователі дітей раннього віку  скаржаться на те, що більшість малюків «не знаходять спільної мови з однолітками», «не вміють грати з іншими дітьми» тощо. Це може вказувати як на наявність деяких порушень або відставання в розвитку, так і на особливості темпераменту (висока сензитивність, ригідність, мала рухова та пізнавальна активність, низька товариськість та ін.). Причинами соціальної дезадаптації, конфліктності малюка можуть бути такі особливості його психіки й особистості (причому, для соціальної дезадаптації досить хоча б однієї умови, але часто причини мають комплексний характер):- відсутність навичок спілкування;- неадекватне оцінювання себе в ситуації спілкування;- емоційна неврівноваженість;- тривожність і страх спілкування з незнайомими дітьми та дорослими;- замкнутість.

Залежно від причини, дитина або пасивно підкоряється, коли однолітки «виштовхують» її зі свого кола, або сама стає озлобленою і з бажанням «помститися» одноліткам (обирає ті засоби, які або бачила від батьків, або була навчена батьками). Відсутність навичок спілкування є значною перешкодою для малюка щодо взаємодії з іншими дітьми.

Про що буде йтися? З якого віку краще віддавати в дитячий садок? Чи є чіткі терміни? Роль батьків у створенні середовища для успішної адаптації дитини до соціуму. Режим дня малюка в період адаптації. Як пом’якшити адаптацію малюка до дитячого садочка? (практичні прийоми). Що таке освітня кінезіологія і навіщо вона дітям раннього віку? Якщо дитина впродовж дня веде себе спокійно, а в присутності батьків починає істерику, то що робити? Чи можна уникнути хвороб у період адаптації? Як попередити дезадаптацію дитини? Як донести інформацію до батьків? Нові форми взаємодії з батьками в період адаптації малюка.

Чого Ви навчитеся? Організувати адаптаційний період, правил фіксування стану адаптації малюків, алгоритму прощання дитини з батьками, як зшити ляльку «від матусі», складання адаптаційних казок  і ще багато чого цікавого.

Спікер вебінару:  КРУТІЙ  КАТЕРИНА  – професор кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО  «Академія розвитку особистості», автор понад 300 наукових статей, монографій, словників та методичних посібників, науковий керівник альтернативної програми для дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис вебінару (за бажанням).

————————————————————————————————————–

Вебінар «Презентація альтернативної програми  «STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт» (для тих, хто починає працювати за програмою)». Дата проведення 03.09 початок о 18.00. Місце проведення платформа ZOOM

Альтернативну програму “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, формування культури інженерного мислення. Перше видання вийшло у 2018 році.. Програму адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам закладів дошкільної та початкової освіти, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, в закладах інтернатного типу тощо; студентам педагогічних інститутів та коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільна освіта”; батькам.

Про що буде йтися? Чому STREAM – це освітній бренд  дошкілля? Що таке «культура інженерного мислення»  та чому це так важливо для дошкільників? Яка мета альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»? Засадничі принципи альтернативної програми. Які пріоритетні форми презентації інформації для дошколят? Як користуватися методичним забезпеченням до програми? Які види планування за програмою? Чому програма є альтернативною та як узгоджується з іншими комплексними освітніми програмами?

Чого Ви навчитеся? Алґоритму запровадження альтернативної програми. Обирати планування для вікової групи.

Спікери вебінару:

КРУТІЙ  КАТЕРИНА  – професор кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО  «Академія розвитку особистості», автор понад 300 наукових статей, монографій, словників та методичних посібників, науковий керівник альтернативної програми для дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

ІРИНА СТЕЦЕНКО – науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук України й Міністерства освіти і науки України.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис вебінару (за бажанням).

————————————————————————————————————————————

Програма коучинг-консультації “Працюємо за зошитом Логіка 5+”. Дата проведення 04.09 початок о 18.00. Місце проведення платформа ZOOM

Цей зошит може слугувати азбукою логічного мислення для дітей віком 5+. Саме цей вік найсприятливіший період для початку розвитку логічного мислення. Навички та вміння, які набуваються дитиною  саме в дошкільному віці, стають підґрунтям для отримання нових знань в більш старшому віці та розвитку інтелектуальних здібностей. «Діяти в умі» – найголовніше серед цих умінь.

Запропоновані ігрові вправи розвивають в дітей розмірковувати з використанням основних логічних прийомів, а саме аналізу, синтезу, порівняння, серіації, класифікації узагальнення, судження та умовиводу. Для вас вгорі кожної сторінки дані назви логічних прийомів, які розвиваються в ігрових вправах.

Стимуляція дитини до використання логічних прийомів незамінна. Різноманітність ігрового матеріалу надає простір для фантазії, уяви.

Про що буде йтися? Про авторський навчальний зошит для дітей старшого дошкільного віку «Логіка 5+» із авторської педагогічної технології підготовки дитини до навчання в школі «Підготовка до школи 5+» , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма.

Спікер коучинг-консультації:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про участь у коучинг-консультації, який надасть Вам право використовувати даний посібник у роботі з дітьми.

—————————————————————————————————————————————–

Програма вебінару STREAM-ОСВІТА ДОШКІЛЬНИКІВ: ЯК НАЛАШТУВАТИСЯ  НА РЕЗУЛЬТАТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ. Дата проведення 07.09    

Ви серйозно зацікавились сучасним напрямом дошкільної освіти – STREAM? Чи вже певний час активно працюєте за  Альтернативною програмою  формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» і бажаєте познайомитись з досвідом роботи іншого педагогічного колективу? Чи, можливо, плануєте розпочати запровадження Альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»  з початком прийдешнього нового навчального року?

Про що буде йтися? З чого розпочати STREAM-освіту дошкільників? Як забезпечити методичний супровід педагогічного колективу і спрямувати педагогів на ефективне і результативне запровадження Альтернативної програми?  Як побудувати освітню діяльність з дітьми за напрямами STREAM-освіти, щоб вона була цікавою, пізнавальною для малят і спонукала їх мислити критично?

Про що  Ви дізнаєтесь?  Яких умов варто дотримуватись, щоб розпочати запровадження або продовжити продуктивну діяльність за Альтернативною програмою формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Яке методичне забезпечення має Альтернативна програма. Як технологічно налаштувати педагогів на результативну, успішну діяльність за напрямами STREAM-освіти дошкільників. Які дієві форми методичної роботи з педагогами допоможуть сформувати у них професійні навички конструювання (моделювання, планування) інтегрованої освітньої діяльності за напрямами STREAM- освіти. Дізнаєтесь про місце напрямів STREAM в освітньому процесі дошкільників. Познайомитесь з алгоритмом планування освітньої діяльності (тематичного блоку, проєкту, освітньої ситуації, інтегрованого заняття) з дошкільниками за напрямами STREAM- освіти.

Чого Ви навчитеся? Створювати оптимальні умови для успішної реалізації освітніх завдань Альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дошкільників  «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт». Розрізняти поняття  та компоненти STREAM –освіти дошкільників; моделювати та ефективно застосовувати дієві форми методичної роботи з педагогами щодо підвищення професійної компетентності за сучасним  напрямом дошкільної освіти – STREAM. Самостійно і компетентно будувати освітню діяльність з дошкільниками  за напрямами STREAM –  освіти, використовуючи мультисенсорний підхід до міжпредметної інтеграції:  «БАЧУ», «ЧУЮ», «ВІДЧУВАЮ», «ГРАЮ», «ТВОРЮ». Добирати ефективні форми роботи та провідні види дитячої діяльності за компонентами  STREAM – освіти дошкільників.

Спікер вебінару: Наталія Шалда, вихователь-методист  закладу  дошкільної освіти  №1 «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області

Що Ви отримаєте? Презентацію від спікера вебінару; активні посилання на досвід роботи педагогічного колективу зі STREAM-освіти дошкільників; чек-лист моделювання освітньої діяльності за напрямами  STREAM-освіти орієнтовний алгоритм написання проєкту освітньої діяльності з  молодшими дошкільниками за напрямами STREAM- освіти на тиждень; сценарій освітньої діяльності за напрямами  STREAM-освіти для дітей молодшого дошкільного віку.  Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис (за бажанням).

————————————————————————————————————————

Програма коучинг-консультації. Працюємо за зошитом Математика 5+ Дата проведення 08.09 

Цей зошит може слугувати математичною азбукою для дітей віком 5+. У зошиті  підібрані цікаві завдання , що сприяють розвитку у дошкільників математичних уявлень. Незвичне формулювання завдань вимагатиме  від дитини  свідомого засвоєння математичного змісту, активізує  пізнавальну ініціативу, найголовніше, допоможе сформувати звичку та смак до роздумів. Щоб дитина зрозуміла, що математика їй необхідна, потрібно постійно їй про це нагадувати, наводячи  приклади з простих життєвих ситуацій. Наприклад, знаючи математику, вона зможе розрахувати ймовірність виграшу в лотереї, а подорослішавши, захоче зайнятися бізнесом, то це буде зробити простіше, адже метою бізнесмена є отримання прибутку, а щоб його отримати, необхідно заздалегідь провести математичні розрахунки. Запропоновані ігрові вправи привчають дитину розмірковувати логічно, навчать знаходити закономірності, навчать аналізувати та  узагальнювати, що значно більше, аніж додавати та віднімати. Виконуючи завдання дитина набуває знань та вмінь, що є  базисом для формування навчальної діяльності та особистості в цілому.

Про що буде йтися? Про авторський навчальний зошит для дітей старшого дошкільного віку «Математика 5+» із авторської педагогічної технології підготовки дитини до навчання в школі «Підготовка до школи 5+» , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма.

Спікер коучинг-консультації:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про участь у коучинг-консультації, який надасть Вам право використовувати даний посібник у роботі з дітьми.

—————————————————————————————————————————-

Програма вебінару «Вирішення життєвих проблем за допомогою інженерного мислення  (за напрямами альтернативної програми «STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт»)» Дата проведення 09.09.2020 р.        початок о 18.00

Центральною ланкою альтернативної програми “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” є формування культури інженерного мислення в дошкільників, що є однією з найголовніших компетенцій для успішного розвитку та навчання. Необхідність формування даного типу мислення є зумовлене сучасними вимогами на ринку праці, адже інженери зараз потрібні майже в усіх сферах діяльності людини. Під інженерним мисленням слід  розуміти особливий вид мислення, який формується і проявляється при вирішенні різноманітних проблем, що дозволяє швидко, чітко та оригінально вирішувати як ординарні так і неординарні завдання  направлені на забезпечення технічних потреб.  Інженерне мислення — це мислення, спрямоване на розроблення, створення та використання технічних інновацій для досягнення найбільш економічних, ефективних і якісних результатів, а також для гуманізації виробництва й праці. Інженерне мислення складається з таких компонентів: технічне мислення – вміння аналізувати зміст, структуру, засоби та принципи роботи технічних об’єктів; конструктивне мислення – побудова певної моделі, вирішення поставленої проблеми, дослідницьке мислення – визначення новизни в завданні, вміння аргументувати свої дії та одержані результати, вміння робити висновки; економічне мислення – рефлексія якості процесу та результатів діяльності з позиції  задовольнення потреб.

 Про що буде йтися? -про практичне застосування  альтернативної програми “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт”; -про методи і форми роботи з дошкільниками, що сприяють розвитку інженерного мислення; -про цикл та  особливості організації інженерного проектування; – про зв’язок біоніки та інженерного мислення.

Чого Ви навчитеся?
застосовувати в освітньому процесі форми роботи, що сприяють формуванню інженерного мислення; планувати та організовувати інженерні проекти за мотивами літературних казок.

Спікер вебінару: Мар’яна Яцун, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис (за бажанням).

———————————————————————————————————————————

Програма коучинг-консультації. Працюємо за зошитом «Навчання грамоти 5 +». Дата проведення 10.09 початок о 18.00

Навчання читання – це засвоєння певної системи знань, де виокремлюються основні засоби мови. Навчальний зошит «Навчання грамоти 5+»  є надійним  помічником у непростій справі навчання дітей первинних навичок читання і засвоєння елементарних правил української граматики. Зошит сприяє формуванню в дитини певних знань про звук, слово, склад, наголос. Адже читання – це не тільки механічне складання букв в слова, а слів у речення. Запропоновану систему підготовки до читання спрямовано на формування уявлення про звуки мовлення (голосні, приголосні: тверді та м’які). Це забезпечить дітям віком 5+ успішно навчитися читати, а надалі засвоїти українську мову. У зошиті  підібрані цікаві завдання з використанням мовних вправ, що дозволяють  дитині з легкістю диференціювати звуки, визначати їхнє місце в слові. Матеріал викладено у певній системі послідовності, Тому працювати з ним треба поступово – сторінка за сторінкою. Окремі теми поетапно повторюються, ускладняються та варіюються  у цікавих для дітей завданнях, що дозволяє глибше та успішніше засвоїти матеріал. Робота з зошитом передбачає розвивальну взаємодію дорослого та дитини. Навчання завжди пов’язане з помилками. Виправляти їх треба спокійно, доброзичливо та закінчувати  заняття на позитивних емоціях.

Про що буде йтися? Про авторський навчальний зошит для дітей старшого дошкільного віку «Навчання грамоти 5+» із авторської педагогічної технології підготовки дитини до навчання в школі «Підготовка до школи 5+» , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма.

Спікер коучинг-консультації: Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про участь у коучинг-консультації, який надасть Вам право використовувати даний посібник у роботі з дітьми.