Про ГО “Академія розвитку особистості”

Громадська організація «АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ» об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які досягли 18-річного віку, на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених Статутом Організації.

Метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних (економічних, освітніх, соціальних, культурних, професійних та інших) інтересів, сприяння  формуванню та всебічному розвитку членів Організації, членів їх сімей та інших громадян шляхом організації та участі в соціальних, наукових, культурних, освітніх, спортивних, духовно-моральних, благодійних заходах, зокрема надання консалтингових послуг,  проведення науково-методологічних, науково-технічних, соціально-економічних, психолого-педагогічних семінарів-тренінгів, підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян регіону; сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськістю.

Членство в Організації є добровільним. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Організації.

********************************************************************************

Річний змістовний звіт Громадської організації «Академія розвитку особистості» за 2020 календарний рік

Річний змістовний звіт ГО за 2020 календарний рік