Програми вебінарів, педагогічних online-майстерень, освітніх зустрічей

Педагогічна онлайн-майстерня. «Сучасні девайси,  або QR-код для дітей і педагога»

Дата проведення 05.10.2020 р.       

Про ідеї щодо способів використання QR-кодів з дітьми під час пізнання навколишнього світу та гри.  Як організувати QR-квест, як змусити дерева заговорити, як вивчити кілька мов у дитячому садочку, як влаштувати QR-читання у групі дошкільнят?

Про Ви дізнаєтеся? Про існуючі безкоштовні сервіси для самостійного генерування QR-кодів. Про механізм кодування, про те, яку інформацію може бути закодовано. Про алгоритм застосування QR-коду у роботі педагога.

Чого Ви навчитеся? Самостійно генерувати QR-коди для організації інтерактивного навчання та відпочинку дошкільників. Організовувати QR-квести, читальні та Art-марафони. Застосовувати QR-коди у спілкуванні з батьками та колегами.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні :  Вікторія Елуаер, академічний куратор, викладач мови, математики, Science  та Art  у Спільношколі, м. Київ.

Що Ви отримаєте? Набір карток з готовими QR-кодами на різну актуальну тематику. Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Вебінар  «Філософія Фрідріха Фрьобеля, або як працюють ідеї минулого  в сучасному дитячому садочку»  .Дата проведення 06.10.2020 р

 Ф.Фрьобель–німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, відкрив у Тюрінгії “Заклад для ігор і занять дітей молодшого шкільного віку“, на основі роботи якого він розробив свою систему дошкільного виховання. Дана система здобула неабияку популярність і поширилась згодом по різних країнах світу. Фрьобель виходив з природних особливостей дітей молодшого віку (рухливість, безпосередність, допитливість, прагнення до наслідування і т.п.). Він вважав, що для задоволення потреб дитини у діяльності і спілкуванні з іншими дітьми необхідно організувати заняття у товаристві її ровесників, якому дав назву “дитячий сад“. Основна мета дитячого сада – сприяти розвитку природних особливостей дитини: дитина – рослина, яка розвивається (звідси і назва закладу). Пропагував створення дитячих садів, готував для них виховательок. Розробив своєрідну методику роботи дитячих садів, поклавши в основу розвиток органів чуттів, руху і мови дітей шляхом ігор, систематичних вправ.  Підкреслював велике виховне і освітнє значення гри у процесі дошкільного виховання дітей

 Про що буде йтися?   Чому педагогіка Фрідріха Фрьобеля інноваційна? В чому її новаційність?   Що повинен знати сучасний вихователь про педагогічну систему Ф. Фрьобеля, щоб бути  компетентним і успішним педагогом?  В чому сутність та мета сучасної української освіти, але за Ф. Фрьобелем?   Що нам (науковцям і педагогам-практикам) треба зробити, щоб відродити педагогіку Ф.Фребеля на українських теренах дошкілля?

Про Ви дізнаєтеся?  Які основні принципи, методологічні підходи, «освітні родзинки» «закинув» нам майже 200 років тому  знаменитий німецький педагог і чому без них ефективно не спрацює сучасна дошкільна освіта?  Як можна використовувати дарунки Ф.Фребеля в сучасній практиці дошкілля?

Чого Ви навчитеся? Застосовувати в активній педагогічній практиці педагогічну систему Ф. Фрьобеля. Використовувати дарунки Ф.Фребеля в сучасній практиці дошкілля.

Спікер вебінару: Наталія Іванова – декан факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва Луцького педагогічного коледжу, доктор наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Що Ви отримаєте?

Кожен учасник вебінару отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), відеозапис (за бажанням).


Педагогічна онлайн-майстерня «Методи фасилітації в спілкуванні з дітьми та дорослими». Дата проведення 07.10.2020 р.

У наш складний час активної трансформації системи освіти України актуальність проблеми управління педагогічними конфліктами стає очевидною. Явища модернізації та інтеграції у галузі освіти спричиняють протиріччя і пошуки нових ефективних моделей, інноваційних технологій професійного розвитку особистості педагога. Сучасні суспільні тенденції формують соціальне замовлення на постійний саморозвиток педагогів, які, відповідаючи вимогам часу, мають не тільки орієнтуватися у новітніх освітніх технологіях, а й набувати відповідних навичок та вмінь. Цьому сприяє особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні. Він став основою для напрацювань різноманітних технологій, зокрема фасилітації, яка набула специфічного використання у сфері управління педагогічними конфліктами. Знання сутності, динаміки, особливостей та профілактики педагогічних конфліктів в освіті здатне заощадити час, зберегти продуктивність, здоров’я, підвищити креативність, професійну, інтелектуальну та особистісну компетентність учнів (дітей), педагогів, керівників закладів освіти.

Про Ви дізнаєтеся? Що таке фасилітація та в чому потенціал використання її методів в освіті? Про 5 методів фасилітації.

Чого Ви навчитеся?  Застосовувати 5 методів  фасилітації в активній педагогічній практиці зі старшими дошкільниками, педагогами, батьками.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:  Тетяна Вознюк , дитячий арт-терапевт, арт-коуч;  ДНЗ №71 м. Житомир

Що Ви отримаєте? Чітку структуру 5 методів фасилітації та практичні поради до застосування в роботі. Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Освітня зустріч «Дитячий садок у Норвегії: особливості та скандинавські «родзинки». Дата проведення 08.10.2020 р.       

На думку сучасних дослідників, Норвегія – прекрасне місце для життя  дітей і пенсіонерів: гарантії доходів, турбота про здоров’я, особисті можливості тощо. Скандинави за своєю природою дуже спокійний народ, тому їм важко зрозуміти тих батьків, які «люблять» своїх дітей до такої міри, що можуть накричати або влаштувати жорстоку розправу у виховних цілях. Норвежці законодавчо визначились із тим, що будуть виховувати дітей без криків і пресингу.  Може й українським батькам замислитися про те, як нестандартно вирішувити конфлікти в стосунках з дитиною? Чітка позиція скандинавських батьків уможливлює проведення кордонів і вчить дитину нести відповідальність за свою поведінку..

Про що буде йтися?

 • плюси і мінуси норвезької освіти;
 • робочу зміну вихователя, в яку входять години роботи з дітьми, години для методичної роботи (є окрема кімната з комп’ютером, має можливість спокійно обмірковувати деталі роботи, планувати і складати плани різних активностей);
 • кількість дітей – у молодшій групі працює 1 дорослий на 2,5 дитини; у старшій групі – 1 дорослий на 4 дитини.
 • програму Президента: «Gender and equality issues»;
 • як вибудовується день дитини, яка відвідує садочок;
 • «родзинки» дошкільної освіти, які є сенс запровадити в Україні.

Чого Ви навчитеся? Визначати пріоритети: Найкраща підготовка до школи –  безтурботно прожите Дитинство! Брудна дитина – щаслива дитина! Якщо дитина повернулася чиста – то вона погано погуляла! «Педагогіка калабані» – український тренд, який треба підтримувати і розвивати.

Спікер  освітньої зустрічі –  Катерина  Крутій – професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО  «Академія розвитку особистості», автор понад 300 наукових статей, монографій, словників та методичних посібників, науковий керівник альтернативної програми для дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про участь в освітній зустрічі, посилання на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна онлайн-майстерня «Як стимулювати мовленнєву активність дошколят?». Дата проведення 09.10.2020 р.

Про що буде йтися? Однією з важливих й актуальних проблем у галузі освіти  є  вдосконалення мовленнєвої культури особистості. Мовлення є частиною загального розвитку особистості, а комунікативна компетентність — професійною потребою в усіх сферах суспільного життя. Адже бути успішним у житті, це насамперед досконало володіти виражальними засобами рідної мови, користуватися мовою як засобом мовленнєвої взаємодії у товаристві знайомих і незнайомих людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і бути зрозумілим; вміти встановлювати контакт із партнером у спілкуванні, логічно та послідовно висловлювати свої власні думки, судження, вміти аргументовано переконувати, пояснювати і доводити власні позиції, вільно дискутувати, домовлятися, узгоджувати власні бажання з намірами інших учасників дискусії чи спілкування. Саме ці особливості  і є основою комунікативно-мовленнєвої компетентності, що формується у дошкільнят. Відомо, що навчання і розвиток буде успішним за умови, якщо діти самі є активними суб’єктами пізнавальної діяльності, одним із видів якої є мовленнєва діяльність і спілкування. Проте чи завжди мовленнєва діяльність дошкільнят є активною? Чому діти дошкільного віку інколи не бажають спілкуватися і  брати участь в діалогах? Що саме є найкращою мотивацією до пізнавальної і мовленнєвої діяльності? Як і чим мотивувати та стимулювати мовленнєву активність малят? На ці та інші питання  ви почуєте відповідь на педагогічній онлайн майстерні «ЯК СТИМУЛЮВАТИ МОВЛЕННЄВУ АКТИВНІСТЬ ДОШКОЛЯТ»

Про Ви дізнаєтеся? Про дієві інструменти залучення дошкільників до активної мовленнєвої діяльності. Познайомитесь з авторськими педагогічними родзинками стимулювання мовлення дітей дошкільного віку.

Чого Ви навчитеся?

 • мотивувати та зацікавлювати дітей дошкільного віку до пізнавальної і мовленнєвої діяльності за допомогою різноманітних прийомів і стимулів;
 • створювати дієві та оригінальні авторські посібники, підбирати предмети, матеріали, засоби для стимулювання мовлення дітей;
 • залучати малят до активного спілкування, використовуючи авторські педагогічні родзинки;
 • ефективно користуватися медіатекою журналу «Джміль» для активізації мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:

Наталія Шалда, вихователь-методист ЗДО №1  «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання «Старший вихователь», Відмінник освіти України, автор понад 50 публікацій у всеукраїнських фахових виданнях

Що Ви отримаєте? практичні поради щодо самостійного виготовлення  роздаткових і демонстраційних  посібників, які стимулюють мовленнєву активність дітей дошкільного віку; активні посилання на досвід роботи педагогічного колективу; презентацію від спікера педагогічної онлайн майстерні.

Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна онлайн-майстерня «Вчимо дітей взаємодіяти, або актуальність педагогіки партнерства Є.Є.Шулешка» Дата проведення 12.10.2020 р.

 Багато педагогів скромно називали філософські погляди Є.Є.Шулешка «авторською методикою навчання письма та читання», тоді як вчений говорив про повний перегляд стилю взаємин педагога з дитиною, про перехід до педагогіки співробітництва, яку він описував як систему рівноправних взаємин всіх учасників педагогічного процесу: дітей один з одним, педагогів з дітьми, педагогів один з одним, педагогів з батьками вихованців.

Сьогодні, як ніколи, відроджується інтерес, що до ідей Є.Є. Шулешка. Принциповою відмінністю його поглядів, позицій є  орієнтація педагога не на «формування, розвиток», а на збереження самобутності дошкільного дитинства.  Вчений підкреслював, що у всіх видах діяльності потрібно «йти від можливостей дітей; відкрити широкий шлях до гри; не нав’язувати дітям на заняттях свої уявлення, а створювати умови для висловлювання вихованцями своїх уявлень».  Адже дітям цікавіше не впізнати, а здогадатися, не отримати готову відповідь, а використовувати виникле питання як привід для змістовного спілкування з однолітками і педагогом.

В сучасному ЗДО предметом цілеспрямованого виховання мають стати дружні зв’язки дітей, їх оберненість один до одного, уміння і бажання грати і діяти разом, розвиток активного інтересу до всього, що відбувається в групі, створення особливого мікроклімату доброзичливого ставлення один до одного, взаємоповаги та довіри, поступливості і разом із тим ініціативності. А приятельські відносини мають розглядатися дорослими (педагогами, батьками)  як найважливіша та найголовніша справа в житті дітей.

Звідси і специфічні форми організації і прийоми взаємодії дітей між собою, педагога з дітьми.

Про Ви дізнаєтеся? Що таке ровесництво, «соціокультурна норма», «соціо-ігрова дидактика»  культурологічна позиція педагога? Що таке загальні, ділові, індивідуальні розмови дітей? Як розуміти чарівну силу малих груп? Які етапи та властивості ровесництва?

Чого Ви навчитеся?  Запроваджувати в активній педагогічній практиці перші зрозумілі та ті, що зацікавили,  прийоми організації життя дітей, дорослих за «соціо-ігровою дидактикою». Застосовувати соціо-ігрові завдання та  вправи в  активній педагогічній практиці.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:

Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Опис соціо-ігрових завдань і вправ для запровадження в активній педагогічній практиці. Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посиланя на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна он-лайн-майстерня «Кавова акварель осені: тренінг із елементами арт-терапії» . Дата проведення 13.10.2020 р.

Успішний розвиток особистості спрямований на удосконалення професійної діяльності педагога, оскільки, успішний педагог-вихователь перебуває в постійному пошуку шляхів модернізації освітнього процесу,  усвідомлює, що саме він першим прокладає дитині шлях до знань, добра, краси, віри, надії й любові, і є тим чарівником, який відкриває дітям дивовижний навколишній світ. Людський організм зіткано із взаємодіючих вібрацій, звуків, кольорів – це мелодії і світлові потоки. Їх динаміка визначає якість нашого життя. Кожен почутий звук, побачений образ, зафіксований колір впливає на наш організм на клітинному рівні. Метою педагогічної он-лайн-майстерні  – самовдосконалення особистісних якостей педагога, його чутливість до іншої людини, гуманність у помислах і діях:  вдосконалювати фахову майстерність педагогів; активізувати творчий потенціал учасників, розвивати творчу активність креативне мислення, стимулювати розвиток ініціативності, артистизму; виховувати інтерес до творчого професійного пошуку; сприяти формуванню почуття власної гідності педагогів, гордості за свою професію; удосконалювати навички колективної діяльності у виробленні рішень;  сприяти згуртованості. Завдання педагогічної он-лайн-майстерні: покращити практичну діяльність педагога, а саме майстерності, активності, ініціативності; формування етичної культури, самовиховання та самовдосконалення.

Про що буде йтися? Про успішного педагога-вихователя. Про барви осені, зокрема, вплив кольору (позитивний, негативний) на особистість; чарівні нотки кольору, які здатні порушувати і заспокоювати, подавляти та надихати. Дізнаємося, що кофеграфія – це оригінальна техніка створення картин за допомогою кавового розчину. Про з’єднання творчості і аромалогіі.  Як методи арт-терапії сприяють особистісному зростанню особистості

Чого Ви навчитеся? Визначати складові свого успіху; Прагнути до саморозвитку, самовдосконалення; Навчитеся обирати кольорову палітру для балансу власного стану; Сформуєте  позитивну самооцінку  й усвідомлення унікальності особистості кожної людини. Переконаєтеся, що кава – це не просто тонізуючий напій. Це ритуал, спосіб проведення часу, атмосфера, розмови, цікаві кавові історії.

Спікер педагогічної он-лайн-майстерні – Марія Замелюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Луцького педагогічного коледжу, тренер Академії інноваційного розвитку освіти України, член ОМЕПу, член асоціації працівників дошкільної освіти, член ГО «Академія розвитку особистості», Член ГО  «Українська асоціація  сімейних психологів». Сертифікований тренер за програмою підготовки «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психокорекційній роботі з дітьми», «Школа тренерської майстерності», «Анатомія особистого бренду: як побудувати себе Красиво», «Креативний активізм», «Креативне мислення», «Казкотерапія з дітьми».  Автор  понад 38 друкованих наукових праць, розробник спецкурсів «Формування інтелектуально-творчої особистості майбутнього вихователя: теорія і технологія», «Обдарована дитина: психолого-педагогічні основи виявлення та розвитку», співавтор навчального посібника «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих».  Автор казок у книжці – розмальовці «Цікаві речі для малечі». Теоретик і практик з 29-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна онлайн-майстерня «Використання ІКТ у роботі вчителя-логопеда, або комп’ютерні цікавинки звідусіль». Дата проведення 15.10.2020 р.

В умовах становлення інформатизації  суспільства одним з обов’язкових компонентів загальної культури людини стає комп’ютерна грамотність, як необхідна складова для використання нових інформаційних технологій у формуванні і  розвитку  особистості. Ідея виховання покоління, з ранніх років психологічно підготовленого до користування ІКТ є важливою, нагальною і перспективною для розвитку суспільства. Найбільшого значення набуває уміння людини вводити і отримувати інформацію з комп’ютерних систем, оперувати інформаційними процесами для здійснення своїх трудових дій. У сучасних умовах розвитку освіти в Україні зростає  роль  ІКТ, як знаряддя інтелектуальної діяльності, що дозволяє людині вийти на новий інформаційний рівень. Головним завданням освітнього процесу є: збагачення духовного світу дитини,  стимулювання його інтелектуальних, комунікативно-мовленнєвих  здібностей, розширення світогляду. Комп’ютер,  будучи    найсучаснішим  інструментом  для обробки інформації, може служити і могутнім технічним засобом навчання  і  грати  роль незамінного  помічника  у  вихованні  і  загальному психічному  розвитку дошкільників, а саме дітей-логопатів.

Про Ви дізнаєтеся? Про закладання основи інформаційної культури і розвиток рефлексії, що стосується способів дії, вирішенню завдань своєї діяльності за допомогою комп’ютера; формування медіаграмотності, готовності до самостійної діяльності по збору, обробці, аналізу і організації інформації, розвитку у дітей  дошкільного віку   інформаційної компетентності, комбінаторних навичок,  формуванню моторної  координації  і координації спільної діяльності зорового  і  моторного  аналізаторів. Про доцільність використання інтерактивної підлоги, мультимедійної інтерактивної дошки в корекційній роботі вчителя-логопеда. Про реалізацію варіативної складової БКДО (освітня лінія «Комп’ютерна грамота») в умова сучасного ЗДО з дітьми, що мають порушення мовлення під час  роботи гуртка «Комп’ютерна абетка». Про доцільність використання мультимедійних презентацій в корекційній роботі вчителя-логопеда.

Чого Ви навчитеся?  Опануєте  підходи до  організації освітнього процесу в сучасному ЗДО щодо розвитку здібностей   дітей дошкільного   віку   з використанням    сучасних інформаційних технологій.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:  Олена Гавриленко, Спеціаліст вищої категорії. Педагогічні звання «Вихователь-методист», «Керівник гуртка-методист». Стаж педагогічної діяльності – 29 років. Вчитель-логопед, вихователь-методист закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №244 «Біла лілея» м. Запоріжжя. Автор-укладач  парціальної програми «Комп’ютерна абетка» (навчання основам комп’ютерної грамотності дітей дошкільного віку) та «Вчимося розмовляти».

Що Ви отримаєте? – практичні поради щодо самостійного виготовлення і використання в корекційній роботі мультимедійних презентацій та інтерактивних ігор; – практичний кейс, в який входить: рекомендований перелік комп’ютерних розвивальних ігор для дітей дошкільного віку щодо розвитку комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільника; перелік розвиваючих інтерактивних ігор для використання інтерактивної підлоги; рекомендації щодо організації роботи гуртка «Комп’ютерна абетка» в умовах сучасного ЗДО; – презентацію від спікера педагогічної онлайн майстерні, яку Ви зможете використовувати в активній педагогічній практиці.

Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна он-лайн-майстерня «Середовище, що належить дітям: STREAM-осередки в дії» Дата проведення 16.10.2020 р.       

Багато дослідників називають освітнє середовище «третім вихователем», який разом із батьками та педагогами здійснює суттєвий вплив на розвиток і навчання дитини. У дошкільному закладі  під поняттям  «освітнім середовищем» слід розуміти  три взаємопов’язані компоненти – це фізичне середовище (організація і дизайн групової кімнати, центри (осередки) діяльності, навчальні матеріали, іграшки, меблі); соціальне середовище (взаємодія, яка відбувається між учасниками дошкільної групи); структурне середовище (час, послідовність видів діяльності впродовж дня). Для того, щоб середовище сприяло розвитку і навчанню дітей , потрібно щоб кожен із цих компонентів був ретельно продуманий та реалізований. А ще, кожен аспект освітнього середовища групи має відображати філософію закладу (інклюзію), цілі і завдання навчальної програми (альтернативної програми формування культури інженерного мислення «STREAM- освіта, або Стежинки у Всесвіт»)

Про що буде йтися? Про створення створити безпечного  інклюзивного середовища в ЗДО. Про організацію фізичного середовища, яке включатиме STREAM -осередки та забезпечуватиме їх повноцінне функціонування. Про  навчальні матеріали, обладнання, ігри та іграшки, які  доречно розмістити в S- осередку природничих наук, Т-осередку технологій, R- осередку читання та письма, E- осередку інжинірингу, А-арт осередку, М-  осередку математики та логіки. Про цінності, які  має формувати соціальне середовище, і як це виглядає на практиці. Про види і форми діяльності варто застосовувати впродовж дня.

Чого ви навчитеся? Організовувати безпечне інклюзивне середовище, яке задовольняє потреби усіх дітей. Формувати осередки, які допомагають реалізувати завдання альтернативної програми формування культури інженерного мислення «STREAM- освіта, або Стежинки у Всесвіт». Застосовувати різноманітні прийоми та форми роботи, що сприяють формуванню інклюзивних цінностей.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:  Спікер – Мар’яна Яцун, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів

Що Ви отримаєте? Рекомендації щодо організації фізичного середовища, яке включатиме STREAM -осередки та забезпечуватиме їх повноцінне функціонування. Перелік навчальних матеріалів, обладнання, ігор та іграшок, які  доречно розмістити в S-осередку природничих наук, Т-осередку технологій, R- осередку читання та письма, E- осередку інжинірингу, А-арт осередку, М-  осередку математики та логіки. Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на  відеозапис (за бажанням).


Педагогічна онлайн-майстерня «Ігри під час карантину і не тільки». Дата проведення 19.10.2020 р.       

 На зустрічі познайомимось з ідеями використання програми PowerPoint для того, аби створити цікаві та пізнавальні ігри для дошкільнят і молодших школярів. З такими іграми математика, логіка, читання, природа та розвиток мовлення перетворяться на гру. Їх можна використовувати не лише на екрані під час карантину, а й як етап заняття в аудиторії. Це привід не лише зміцнити знання ті витренувати певні навички, але й розім’ятись та покращити настрій. Це не банальні презентації, а справжні лабіринти, розкопки і подорожі, де треба робити ризикований вибір, вмикати інтуїцію та покладатись на власний розум і силу команди.

Про Ви дізнаєтеся? Про те, як програма PowerPoint може використовуватись для навчання через гру та зацікавленість дітей. Про існуючі інструменти програми, про додаткові ресурси для створення ігор на екрані. Про інтерактивні способи роботи з дітьми у дошкільному закладі. Про сутність поняття “гейміфікація освітнього процесу”.

Чого Ви навчитеся? Створювати ігри у програмі PowerPoint для навчання та дозвілля. Поєднувати можливості Zoom-конференції та PowerPoint для ефективної взаємодії з дітьми під час карантину. Самотужки генерувати ідеї щодо того, як навчання можна перетворити на сучасну гру. Стимулювати пізнавальну та мовленнєву активність за допомоги інтерактивних методів навчання у дошкільному закладі.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні :  Вікторія Елуаер, академічний куратор, викладач мови, математики, Science  та Art  у Спільношколі, м. Київ.

Що Ви отримаєте? Кілька готових розроблених ігор для занять з логіко-математичного розвитку, сторітелінгу, читання.

Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на  відеозапис (за бажанням).


Педагогічна он-лайн-майстерня «Казка як творчість,  або модерна технологія методичної діяльності в ЗДО . Дата проведення 20.10.2020 р

Мета казкотворчого спілкування полягає у досягненні внутрішньої гармонії, актуалізації потреби самопізнання (самопізнання – це своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі якого лежить процес рефлексії, що вимагає від суб’єкта значних зусиль, невпинної праці над собою; дозволяє відкрити себе, виявити свої позитивні якості, можливості та задатки, які потім шляхом самовиховання людина зможе перетворити в здібності, а талант у стійку рису характеру. Націленість людини на пізнання своїх фізичних, психічних можливостей, свого місця в соціумі є сутністю самопізнання) і самотрансценденції (самотрансценденція (лат. transcendentis «що виходить за межі») перетворення внутрішньої активності на зміни у зовнішньому світі; синонім: самореалізація), усвідомлення власного шляху духовного розвитку, творче слідування ним. Головний мотив казкотворчості – Казковий Світ Любові – в кожному, і тому кожний є Чарівником – творцем щасливого життя. Завдяки енергоінформаційному полю казки, особливо чарівної і медитативної, її метафоричній (який містить у собі метафору; майстерний метафоричний вислів, сповнений їдкої іронії, завдяки чому допомагає створити лаконічну і виразну картину соціальних злиднів, суперечностей, криз) мові, казка діє єднально цілісно на всіх рівнях свідомості: активує потенційні творчі і пізнавальні здібності, підносить свідомість до рівнів вищих архетипів, єдиних із полем чистої свідомості.

Про що буде йтися? Про авторську педагогічну технологію. Навіщо складають казки. У чому ж секрет? І що ж таке казкотворчість? Навіщо вона потрібна? І чи можуть самі батьки, а не тільки педагоги, використовувати  прийоми казкотворення у розвитку і вихованні своїх дітей? Які ж проблеми в спілкуванні з дітьми допомагає вирішувати казкотворчість?  Чому саме сьогодні можна говорити про актуальність казкотворчості  в роботі з батьками?

Чого Ви навчитеся? Ви оволодієте способами і прийомами казкотворчої діяльності; Розширите уявлення про можливості казок у вирішенні дитячих проблем;  Розкриєте важливість залучення батьків до спільного прочитання,  обговорення  і складання казок; Навчитеся створювати свою казку; Будете розвивати творчу уяву, логічне мислення, фантазувати.

Спікер он-лайн-майстерні : Марія Замелюк, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дошкільної освіти Луцького педагогічного коледжу, тренер Академії інноваційного розвитку освіти України, член ОМЕПу, член асоціації працівників дошкільної освіти, член ГО «Академія розвитку особистості», Член ГО  «Українська асоціація  сімейних психологів». Сертифікований тренер за програмою підготовки «Сімейна психологія та психотерапія», «Казкотерапія в психокорекційній роботі з дітьми», «Школа тренерської майстерності», «Анатомія особистого бренду: як побудувати себе Красиво», «Креативний активізм», «Креативне мислення», «Казкотерапія з дітьми».  Автор  понад 38 друкованих наукових праць, розробник спецкурсів «Формування інтелектуально-творчої особистості майбутнього вихователя: теорія і технологія», «Обдарована дитина: психолого-педагогічні основи виявлення та розвитку», співавтор навчального посібника «Казкотерапія в психологічному консультуванні дітей та дорослих».  Автор казок у книжці – розмальовці «Цікаві речі для малечі». Теоретик і практик з 29-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Вебінару  «Методична територія  безперервного професійного зростання,  або Шість базових ознак якості діяльності методичного кабінету» .  Дата проведення 21.10.2020 р.       

Успішність педагога у професійній діяльності в умовах закладу дошкільної освіти безпосередньо залежить від підтримки і допомоги вихователя-методиста, роль  якого полягає у створені цілісної системи взаємодії, заснованої на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду, на конкретному аналізі освітнього  процесу. Тому, методичний кабінет закладу має бути територією безперервного професійного зростання кожного педагога, де його «провокують» на професійну творчість та мотивують на вдосконалення майстерності, спонукають до взаємодії. Це вимагає від  вихователя-методиста обізнаності у функціональних та організаційних засадах діяльності методичного кабінету, вміння цілеспрямовано планувати та якісно  реалізовувати взаємопов’язані методичні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на вдосконалення освітнього процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку дітей.

 Про що буде йтися? Про номенклатуру справ вихователя-методиста. Про план роботи вихователя-методиста. Про групові спільноти педагогів як стимул  розвитку професійної творчості  педагогів. Про індивідуальний проектний план розвитку професійної компетентності педагогів. Про напрями внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу. Про інформаційно-візуальний блок методичного кабінету.

Чого Ви навчитеся? Структурувати та розподіляти документи методичного кабінету. Визначати вид спільноти педагогів (творча, проблемна, динамічна група) Застосовувати проектний план розвитку професійної компетентності педагога.

Спікер вебінару: Ірина Романюк, методист науково-методичного центру, голова місцевого осередку ВГО АПДО міста Миколаїв, автор понад 80 статей з питань управлінської, методичної та освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти; автор навчально-методичних посібників, схвалених для використання у ЗДО: “Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу” (2011), “Вихователю найменших. Система роботи з дітьми третього року життя” (2014), “Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовки та проведення” (2014), “План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Крок за кроком до реального плану ефективних дій” 2019).

Що Ви отримаєте? Кожен учасник вебінару отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).


Педагогічна online-майстерняи«Досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо»

Дата проведення 22.10.2020 р.       

 Пізнавальний розвиток, отримання нових знань спираються на вміння людини усвідомлювати отримані нею знання. Розширення сфери знань слугує основою для розвитку всіх пізнавальних процесів: виховання сприйняття, пам’яті, уваги, мислення. Пізнавальний розвиток передбачає, перш за все, не просто розширення світогляду за рахунок запам’ятовування інформації, але і вміння використовувати відоме для усвідомлення нових відомостей. Можливість використовувати засвоєні знання стосовно до нової ситуації стає основним критерієм під час навчання в школі. Ця обставини обумовлюють в освітянських колах принципово нове явище для дошкільної освіти України – формування культури дослідницької діяльності. Через те що дослідницьке навчання ґрунтується на біологічно передбаченій потребі дитини пізнавати навколишній світ, воно передбачає не часткове використання пошукових методів у дошкільній освіті, а звертання до принципово нової моделі освіти, де пріоритетні позиції надаються пізнавальній діяльності самої дитини. Головна відмінність дослідницької діяльності – активізувати навчальну роботу дітей, надаючи їй дослідницького, творчого характеру, таким чином, передати їм ініціативу в організації пізнавальної діяльності. Використання методу проєктів у практиці дошкільної освіти є підготовкою дітей до проєктної діяльності в початковій школі. При цьому педагоги іноді не диференціюють його з поняттям проблемного навчання і впроваджують у педагогічний процес обидва підходи. Тим часом, проєктне навчання відрізняється від проблемного тим, що діяльність вихованців має характер проєктування, який передбачає отримання конкретного результату і його публічного пред’явлення. Метод проєктної діяльності можна використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку. Цей віковий етап характеризується більш стійкою увагою, спостережливістю, здатністю до початків аналізу, синтезу, самооцінки, а також прагненням до спільної діяльності. У проєкті можна об’єднати зміст освіти з різних галузей знань, крім того, відкриваються великі можливості в організації спільної пізнавально-пошукової діяльності дошкільників, педагогів і батьків. Метод проєктів актуальний і дуже ефективний. Він дає дитині можливість експериментувати, синтезувати отримані знання. Розвивати творчі здібності та комунікативні навички, що дозволяє їй успішно адаптуватися до змін ситуації шкільного навчання.

Про Ви дізнаєтеся? Що таке «проєктна діяльність дошкільників», «проєкт»? Що таке дослідницький, творчий, нормативний проєкти? Як організувати та провести проєктну діяльність дітей дошкільного віку в умовах ЗДО? Які етапи кожного виду проєктів?

Чого Ви навчитеся?  Організовувати та запроваджувати в активній педагогічній практиці три види проєктної діяльності дошкільників.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Опис трьох видів проєктів для запровадження в активній педагогічній практиці. Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на  відеозапис (за бажанням).


Вебінар «Натхнені Реджіо, або як запровадити італійський середовищний підхід у роботі з дошколятами?»

Дата проведення 23.10.2020 р.       

 Reggio Emilia – одне з міст Італії.  Дата народження концепції – 1963 рік. «Reggio Emilia» – це не теорія виховання дитини, не методика і не модель, яку можна легко перенести в будь-який садочок, країну і культуру. Це досвід іншого ставлення до Дитинства і виховання дітей, яким сьогодні італійці діляться з вихователями та вчителями з інших країн. Не існує готових шаблонів запровадження цієї культурної практики. У світі не існує двох однакових Реджіо-садів, як не існує двох однакових дітей. Проте, застосовуючи досвід і знання Реджіо-послідовників, ви станете ближче до кожної дитини, зможете краще її розуміти і будете знати, як направити її потенціал в сприятливе русло.

Про що буде йтися?

 • плюси і мінуси Reggio-підходу;
 • вранішню асамблею (коло вітань) та вечірню асамблею;
 • свободу вибору, вільну гру;
 • середовищний підхід і його ососбливості;
 • провокації (задоволення пізнавального інтересу);
 • особисті шухлядки (пошта) дітей і вихователів;
 • художника-ательєриста та навіщо дитині фотоапарат;
 • залученість батьків і родин до подієвості життя дітей;

документування життя дошкільників (фото, відео, записи, аналіз)

Чого Ви навчитеся? Про що дізнаєтеся:

 • як вибудовується день дитини, яка відвідує садочок Reggio;
 • як стати вихователем, натхненим Reggio-підходом;
 • чому Reggio-підхід найбільш доцільний для запровадження в дошкільну освіту України зі всіх європейських підходів;
 • з якими саме «родзинками» дошкільної освіти є сенс познайомитися ґрунтовно та запропонувати батькам.

Спікер  вебінару  –  Катерина  Крутій, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО  «Академія розвитку особистості», автор понад 300 наукових статей, монографій, словників та методичних посібників, науковий керівник альтернативної програми для дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Що Ви отримаєте? Кожен учасник вебінару отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).

******************************************************************************

Методична online-зустрічі / Вебінар “На допомогу вихователю, або Як легко і просто підготувати дитину до школи” Дата проведення 15.10.

 Успішний розвиток особистості, ефективність навчання дитини залежать від певного рівня підготовки її до школи. Загалом, готовність дошкільника до навчання у школі визначається умовно за двома провідними напрямками: психологічна та фізична готовність. Психологічна має два спрямування – особистісну та інтелектуальну (розумову) готовність. Особистісна готовність до навчання – це комплекс морально-психологічних особливостей, в якому мотиваційна сторона є основою. Інтелектуальна готовність до шкільного учіння складається з багатьох взаємозв’язаних компонентів розумового і мовленнєвого розвитку дітей. Єдність загального рівня розвитку психічних процесів (сприймання, мислення, уяви, уваги, пам’яті), пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів; досить широкий запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвинена мова, навички елементарної навчальної діяльності у дітей складають інтелектуальну (розумову) готовність до навчання у школі. Це все є результатом систематичного формування узагальнених уявлень, на основі яких дошкільники орієнтуються в доступних їхньому розумного явищах природи і суспільного життя, спеціальної підготовки до шкільних уроків читання, мови та математики, а також формування належного рівня пізнавальної діяльності.

Про що буде йтися? Про авторську педагогічну технологію підготовки дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі «Підготовка до школи 5+»  , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма. Про особливості організації освітньої роботи за індивідуальними зошитами для дітей «Навчання грамоти», «Розвиток мовлення», «Математика», «Логіка», «Підготовка руки дитини до письма».

Чого Ви навчитеся? Як поступово, не перевтомлюючи дитину, підготувати її до навчання в школі. Як розширити в дитини запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвивати мовлення, навички елементарної навчальної діяльності. Як працюючи за авторською педагогічною технологією, розвивати в дитини мислення, мовлення, пам’ять, сприйняття, дрібну моторику.

Спікер вебінару:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).

***************************************************************************

Методична online-зустріч / Вебінар “На допомогу вихователю, або  Як легко і просто підготувати дитину до школи” Дата проведення 16.10.2020 р.

Успішний розвиток особистості, ефективність навчання дитини залежать від певного рівня підготовки її до школи. Загалом, готовність дошкільника до навчання у школі визначається умовно за двома провідними напрямками: психологічна та фізична готовність. Психологічна має два спрямування – особистісну та інтелектуальну (розумову) готовність. Особистісна готовність до навчання – це комплекс морально-психологічних особливостей, в якому мотиваційна сторона є основою. Інтелектуальна готовність до шкільного учіння складається з багатьох взаємозв’язаних компонентів розумового і мовленнєвого розвитку дітей. Єдність загального рівня розвитку психічних процесів (сприймання, мислення, уяви, уваги, пам’яті), пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів; досить широкий запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвинена мова, навички елементарної навчальної діяльності у дітей складають інтелектуальну (розумову) готовність до навчання у школі. Це все є результатом систематичного формування узагальнених уявлень, на основі яких дошкільники орієнтуються в доступних їхньому розумного явищах природи і суспільного життя, спеціальної підготовки до шкільних уроків читання, мови та математики, а також формування належного рівня пізнавальної діяльності.

Про що буде йтися? Про авторську педагогічну технологію підготовки дитини старшого дошкільного віку до навчання в школі «Підготовка до школи 5+»  , яка ґрунтується на системі пізнавальних завдань із навчання грамоти, математики, логіки, розвитку мовлення, підготовки руки дитини до письма. Про особливості організації освітньої роботи за індивідуальними зошитами для дітей «Навчання грамоти», «Розвиток мовлення», «Математика», «Логіка», «Підготовка руки дитини до письма».

Чого Ви навчитеся? Як поступово, не перевтомлюючи дитину, підготувати її до навчання в школі. Як розширити в дитини запас усвідомлених, систематизованих уявлень та елементарних понять про навколишній світ; розвивати мовлення, навички елементарної навчальної діяльності. Як працюючи за авторською педагогічною технологією, розвивати в дитини мислення, мовлення, пам’ять, сприйняття, дрібну моторику.

Спікер вебінару:

Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), відеозапис (за бажанням).

*****************************************************************************

Методична online-зустріч / Педагогічна оnline-майстерня «Вчимо дітей взаємодіяти,  або актуальність педагогіки партнерства Є.Є.Шулешка» Дата проведення 19.10.2020 р.       

Про що буде йтися? Багато педагогів скромно називали філософські погляди Є.Є.Шулешка «авторською методикою навчання письма та читання», тоді як вчений говорив про повний перегляд стилю взаємин педагога з дитиною, про перехід до педагогіки співробітництва, яку він описував як систему рівноправних взаємин всіх учасників педагогічного процесу: дітей один з одним, педагогів з дітьми, педагогів один з одним, педагогів з батьками вихованців. Сьогодні, як ніколи, відроджується інтерес, що до ідей Є.Є. Шулешка. Принциповою відмінністю його поглядів, позицій є  орієнтація педагога не на «формування, розвиток», а на збереження самобутності дошкільного дитинства.  Вчений підкреслював, що у всіх видах діяльності потрібно «йти від можливостей дітей; відкрити широкий шлях до гри; не нав’язувати дітям на заняттях свої уявлення, а створювати умови для висловлювання вихованцями своїх уявлень».  Адже дітям цікавіше не впізнати, а здогадатися, не отримати готову відповідь, а використовувати виникле питання як привід для змістовного спілкування з однолітками і педагогом. В сучасному ЗДО предметом цілеспрямованого виховання мають стати дружні зв’язки дітей, їх оберненість один до одного, уміння і бажання грати і діяти разом, розвиток активного інтересу до всього, що відбувається в групі, створення особливого мікроклімату доброзичливого ставлення один до одного, взаємоповаги та довіри, поступливості і разом із тим ініціативності. А приятельські відносини мають розглядатися дорослими (педагогами, батьками)  як найважливіша та найголовніша справа в житті дітей. Звідси і специфічні форми організації і прийоми взаємодії дітей між собою, педагога з дітьми.

Про Ви дізнаєтеся? Що таке ровесництво, «соціокультурна норма», «соціо-ігрова дидактика»  культурологічна позиція педагога? Що таке загальні, ділові, індивідуальні розмови дітей? Як розуміти чарівну силу малих груп? Які етапи та властивості ровесництва?

Чого Ви навчитеся?  Запроваджувати в активній педагогічній практиці перші зрозумілі та ті, що зацікавили,  прийоми організації життя дітей, дорослих за «соціо-ігровою дидактикою». Застосовувати соціо-ігрові завдання та  вправи в  активній педагогічній практиці.

Спікер педагогічної онлайн-майстерні:  Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти, Відмінник освіти України, автор навчальних зошитів для дітей та методичних посібників для педагогів і батьків, член авторського колективу освітніх програм «Дитина в дошкільні роки», «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», «України – моя Батьківщина». Теоретик і практик з 40-річним стажем роботи у сфері дошкільної освіти.

Що Ви отримаєте? Опис соціо-ігрових завдань і вправ для запровадження в активній педагогічній практиці.  Кожен учасник педагогічної онлайн-майстерні отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 кредити ЄКТС), посилання на відеозапис (за бажанням).

*****************************************************************************

Вебінар «Презентація альтернативної програми  «STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт»  (для тих, хто починає працювати за програмою)».

Дата проведення 21.10.2020 р.

Альтернативну програму “STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт” зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, формування культури інженерного мислення. Перше видання вийшло у 2018 році. Програму адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам закладів дошкільної та початкової освіти, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, в закладах інтернатного типу тощо; студентам педагогічних інститутів та коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільна освіта”; батькам.

Про що буде йтися? Чому STREAM – це освітній бренд  дошкілля? Що таке «культура інженерного мислення»  та чому це так важливо для дошкільників? Яка мета альтернативної програми «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»? Засадничі принципи альтернативної програми. Які пріоритетні форми презентації інформації для дошколят? Як користуватися методичним забезпеченням до програми? Які види планування за програмою? Чому програма є альтернативною та як узгоджується з іншими комплексними освітніми програмами?

Чого Ви навчитеся? Алґоритму запровадження альтернативної програми. Обирати планування для вікової групи.

Спікер – Катерина  Крутій – професор кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик, Голова Правління ГО  «Академія розвитку особистості», автор понад 300 наукових статей, монографій, словників та методичних посібників, науковий керівник альтернативної програми для дошкільників «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки».

Що Ви отримаєте? Кожен учасник отримає сертифікат про підвищення кваліфікації  (4 год./0,2 ЄКТС), посилання на відеозапис вебінару (за бажанням).